E-commerce a wielokanałowa strategia marketingowa

Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Rybak, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Tematem artykułu jest przestawienie roli, jaką pełni wielokanałowa strategia marketingowa w przedsiębiorstwie. Prowadzenie elastycznych działań marketingowych przez przedsiębiorstwa w zależności od kanałów dystrybucji (offline, online i mobile), pozwala na lepsze dopasowanie oferty i produktu do potrzeb klienta. System Closed Loop Marketing (CLM) został stworzony do optymalizacji działań marketingowych dzięki analizie interakcji między przedsiębiorstwem i klientem. Umiejętne wdrożenie wielokanałowej strategii marketingowej do przedsiębiorstwa i połączenie wszystkich jej elementów w spójną całość jest czynnikiem sukcesu. Badania literaturowe przedstawione w artykule, ułatwią podejmowanie przez menadżerów decyzji dotyczących prowadzenia działań marketingowych na rynku e-commerce.
The aim of this paper is to shed light on the role of multi-channel marketing strategy in the firm. The practice of conducting flexible marketing activities in keeping with the distribution channels used – offline, online and mobile – allows firms to better match their offers to customer needs. The closed-loop marketing (CLM) system was designed for optimization of marketing activities through analysis of the interaction between the company and the customer. Skillful implementation of multi-channel marketing strategy for the company and the combination of all its elements into a coherent whole is a factor of success. The research literature presented in this paper will help CMOs to take certain decisions relating to marketing activities on the e-commerce market.
Opis
Słowa kluczowe
e-commerce , wielokanałowa strategia marketingowa , system CLM , multi-channel marketing strategy , CLM-System
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 166-176