Repozytorium UR

Społeczeństwo informacyjne: nowe wyzwania dla rozwoju e-commerce na Ukrainie

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pachkovsky, Yuriy
dc.date.accessioned 2016-05-04T09:00:03Z
dc.date.available 2016-05-04T09:00:03Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 67-78 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1549
dc.description.abstract Artykuł dotyczy aktualnych wyzwań dla społeczeństwa ukraińskiego pod wpływem „nowej gospodarki”, która zapewnia intensywne wdrażanie technologii informatycznych i Internetu, zwłaszcza w biznesie, zarządzaniu i konsumpcji. Szczególną uwagę zwrócono na rozwój e-commerce, która to branża na Ukrainie zyskuje na znaczeniu. W artykule zaprezentowano interdyscyplinarne podejście do badanego zjawiska na podstawie najnowszych danych statystycznych i analiz społeczno-ekonomicznych z ostatnich 5 lat. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This article refers to the current challenges for the Ukrainian society under the influence of the “new economy”, which provides intensive implementation of information technology and the Internet, especially in business, management and consumption. Particular attention has been paid to the development of e-commerce, which is becoming an increasingly important industry in Ukraine. The article presents an interdisciplinary approach to the studied phenomenon on the basis of the latest statistical data and socio-economic analysis of the last five years. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject społeczeństwo informacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject technologie informacyjno-komunikacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject Internet pl_PL.UTF-8
dc.subject e-commerce pl_PL.UTF-8
dc.subject dynamika rozwoju pl_PL.UTF-8
dc.subject information society pl_PL.UTF-8
dc.subject information and communication technologies pl_PL.UTF-8
dc.subject the Internet pl_PL.UTF-8
dc.subject e-commerce pl_PL.UTF-8
dc.subject the dynamics of development pl_PL.UTF-8
dc.title Społeczeństwo informacyjne: nowe wyzwania dla rozwoju e-commerce na Ukrainie pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.2.6


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje