Repozytorium UR

„Marketing automation” – systemy wspierające i łączące pracę działu marketingu i działu sprzedaży

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Bajdak, Andrzej
dc.date.accessioned 2016-04-22T11:54:31Z
dc.date.available 2016-04-22T11:54:31Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 449-456 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1531
dc.description.abstract Systemy marketing automation pojawiły się na początku XXI w. jako rozwinięcie systemów do e-mail marketingu, rozszerzając ich możliwości o funkcje monitorowania zachowania użytkowników na stronie internetowej. Z punktu widzenia zadań działów marketingu i sprzedaży, systemy marketing automation posiadają wiele zalet: - umożliwiają automatyzację działań marketingowych i sprzedażowych przy pomocy jednego narzędzia i jednej, wspólnej dla wszystkich pracowników bazy danych o aktualnych i potencjalnych klientach; - obsługują wszystkie kanały komunikacji online z klientami; - dostosowują komunikację do stopnia gotowości potencjalnego klienta do dokonania zakupu; tworzą obszerne bazy danych o aktualnych i potencjalnych klientach, dzięki czemu komunikaty są lepiej dostosowane do potrzeb i oczekiwań wyodrębnionych grup docelowych, a komunikacja jest bardziej skuteczna; - powodują, że potencjalny klient zostaje odpowiednio przygotowany do rozmowy ze sprzedawcą, a sam kontakt następuje w optymalnym momencie; - umożliwiają budowanie trwałych relacji z klientami; - gromadzą wszelkie informacje dotyczące działań wykonywanych w systemie oraz pracy jego użytkowników. Menadżerowie otrzymują szczegółowe raporty opisujące przebieg i koszty realizacji wszystkich działań marketingowych i sprzedażowych, a także informacje o efektywności każdego z pracowników; - pracownicy uwolnieni od wykonywania prostych i zarazem czasochłonnych czynności mogą poświęcić więcej czasu na prace koncepcyjne; - przyczyniają się do redukcji kosztów operacyjnych; - wdrożenie systemu marketing automation prowadzi do wzrostu przychodów firmy. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Marketing automation systems emerged at the beginning of the 21st century as development of e-mail marketing systems and provided a new functionality that allowed for monitoring website users’ behaviours. From the perspective of tasks undertaken by marketing and sales departments, marketing automation systems are characterised by numerous advantages including the following: They: - enable automatisation of marketing and sales related activities by means of one database of present and potential customers that is available for all employees; - service all online customer communication channels; - adjust communication to the level of potential customer’s readiness to make a purchase; - create comprehensive databases of present and potential customers as a result of which communiqués are better adjusted to needs and expectations of identified target groups and communication gets more effective; - help potential customers get prepared sufficiently to talk to sales staff as a result of which the very contact takes place in the optimal time; - enable establishment of long lasting relationships with customers; - store all information concerning activities performed in the system and its users. Managers are provided with detailed reports that describe the course and costs of all marketing and sales activities. Additionally, information about effectiveness of each employee is available; - employees who do not have to perform simple but time-consuming tasks may spend more time on conceptual work; - contribute to reduction of operational costs; and - lead to an increase in revenues as a result of implementation of marketing automation systems. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject marketing automation pl_PL.UTF-8
dc.subject dział sprzedaży pl_PL.UTF-8
dc.subject marketing internetowy pl_PL.UTF-8
dc.subject komunikacja marketingowa pl_PL.UTF-8
dc.subject sales department pl_PL.UTF-8
dc.subject internet marketing pl_PL.UTF-8
dc.subject marketing communication pl_PL.UTF-8
dc.title „Marketing automation” – systemy wspierające i łączące pracę działu marketingu i działu sprzedaży pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2016.1.45


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje