Repozytorium UR

Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych w gospodarce łowieckiej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Matulewski, Marek
dc.date.accessioned 2016-04-01T09:30:30Z
dc.date.available 2016-04-01T09:30:30Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.1/2015, s. 383-394 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1475
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie wpływu nowoczesnych technologii na szeroko rozumianą gospodarkę łowiecką w Polsce i na świecie na przykładzie wybranych krajów. Zaprezentowano różnego rodzaju rozwiązania praktyczne coraz częściej z powodzeniem stosowane w miejsce dotychczasowych (takie jak identyfikacja i znakowanie za pomocą systemów radio-telemetrycznych, GPS, GSM czy też RFID). W pracy jako metodę badawczą zastosowano analizę literaturową oraz badania terenowe przeprowadzone we współpracy ze specjalistami z wiodących ośrodków badawczych w Polsce (m.in. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Stacji Badawczej PZŁ Czempiń). pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The aim of the paper is to present the impact of state-of-the-art technologies on broadly understood hunting management in Poland and abroad. The study is illustrated with examples from several countries. The author deals with practical solutions increasingly successfully applied in the sustainable hunting industry such as the identification and marking of game with radiotelemetric, RFID, GPS or GSM systems. The paper is based on the analysis of pertinent literature and field research carried out in cooperation with specialists from leading research centers in Poland (e.g. Poznań University of Life Sciences, Research Center in Czempiń). pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject społeczeństwo informacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject gospodarka łowiecka pl_PL.UTF-8
dc.subject RFID pl_PL.UTF-8
dc.subject GPS pl_PL.UTF-8
dc.subject radiotelemetria pl_PL.UTF-8
dc.subject information society pl_PL.UTF-8
dc.subject hunting management pl_PL.UTF-8
dc.subject sustainable hunting management pl_PL.UTF-8
dc.subject radiotelemetry pl_PL.UTF-8
dc.title Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych w gospodarce łowieckiej pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.1.32


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje