Nauczanie programowania w polskim szkolnictwie

Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Iskierka, Sławomir
Krzemiński, Janusz
Weżgowiec, Zbigniew
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono problemy związane z nauką języków programowania w polskim systemie oświaty. Analizując treści podręczników do nauki informatyki i technologii informacyjnej z kilkunastu ostatnich lat zwrócono uwagę na ewolucję, jakim podlegały programy nauczania języków programowania. Zwrócono uwagę na motywy, jakimi kierowano się przy wyborze konkretnych języków programowania. Wskazano na postępujący proces wykorzystywania przy pisaniu programów komputerowych coraz bardziej złożonych, a tym samym coraz trudniejszych do opanowania platform programistycznych. Uwzględniając obecny stan wiedzy dotyczący bezpieczeństwa programów, zwłaszcza tych wykorzystywanych w sieci, wskazano na trudności, na jakie natrafić mogą początkujący programiści przy pisaniu funkcjonalnych, a jednocześnie bezpiecznych aplikacji. Zaprezentowano pogląd, że obecnie nauką programowania powinni zostać objęci tylko najzdolniejsi uczniowie/studenci, którzy będą w stanie sprostać niezwykle rygorystycznym wymaganiom związanym z zapewnieniem odpowiedniego bezpieczeństwa projektowanych aplikacji.
In this article problems related to the process of learning of programming languages in the Polish educational system are presented. By analyzing the content of computer science and information technology textbooks over the last several years, the evolution of programs of programming languages teaching is emphasized. The main reasons for a choice of a specific programming language are presented. It is argued that in order to create new computer programs, more advanced and demanding programming platforms are being used. Taking into account the state of the art knowledge about security of computer programs, especially those used within the network, it is mentioned that an unexperienced programmer may encounter a number of difficulties in the creation of both functional and safe applications. An argument is made that at present only the most talented students should be attracted to program-writing, as only such students would be able to meet the highly demanding requirements related to an appropriate level of security of the designed applications.
Opis
Słowa kluczowe
programowanie , system edukacji , programming , educational system
Cytowanie
Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 10 (2015), s. 99-107