Repozytorium UR

Technologia BYOD w polskich szkołach

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Iskierka, Sławomir
dc.contributor.author Krzemiński, Janusz
dc.contributor.author Weżgowiec, Zbigniew
dc.date.accessioned 2015-08-07T12:02:01Z
dc.date.available 2015-08-07T12:02:01Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 10 (2015), s. 80-89
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1138
dc.description.abstract W artykule przedstawiono problemy związane z wykorzystywaniem przez uczniów prywatnego sprzętu teleinformatycznego, np. laptopów, smartfonów, tabletów w szkołach i uczelniach. Przeanalizowano aspekty moralne, prawne i ekonomiczne technologii BYOD (ang. Bring Your Own Device). Zwrócono uwagę na skalę tego zjawiska. Przedstawiono typowe reakcje nauczycieli na wykorzystywanie tej technologii przez uczestników procesu dydaktycznego. Wskazano, że ze względu na fakt, iż teleinformatyczne urządzenia mobilne stają się coraz popularniejsze wśród użytkowników (zwłaszcza młodzieży), postępuje miniaturyzacja sprzętu teleinformatycznego i wprowadzana jest technologia „Internetu Rzeczy”, najprawdopodobniej zjawisko BYOD stanie się stałym elementem współczesnego procesu dydaktycznego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This article presents problems associated with the use of private hardware, such as laptops, smartphones, and tablets by the students at schools. Various moral, economical, and legal aspects of the BYOD technology are analyzed. It is emphasized that the scale of this phenomenon is becoming substantial. Typical reactions of teachers to the use of this technology by the users of the teaching process are presented. It is mentioned that, taking into account the popularity of mobile devices among young people, the miniaturization of teleinformatics hardware advances and the„"Internet of Things" technology is being introduced, the phenomenon of BYOD will become one of the intrinsic elements of the modern educational process. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject technologia BYOD pl_PL.UTF-8
dc.subject system edukacji pl_PL.UTF-8
dc.subject BYOD technology pl_PL.UTF-8
dc.subject educational system pl_PL.UTF-8
dc.title Technologia BYOD w polskich szkołach pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative BYOD technology (Bring Your Own Device) at polish schools pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2015.10.9


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje