Repozytorium UR

Analfabetyzm cyfrowy wyzwaniem dla dydaktyki informatyki

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Furmanek, Waldemar
dc.date.accessioned 2015-08-07T11:28:32Z
dc.date.available 2015-08-07T11:28:32Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 10 (2015), s. 49-62
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1135
dc.description.abstract Rozwój społeczeństwa informacyjnego napotyka bariery świadomościowe. Wielkie grupy Polaków i Europejczyków nie znają podstawowych kompetencji związanych z wykorzystaniem sprzętu informatycznego i posługiwaniem się technologiami informacyjnymi. Przed edukacją informacyjną wyrastają nowe wyzwania. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The development of the information society faces barriers of awareness. Great group of Poles and Europeans do not know the core competencies related to the use of computer equipment and information technology ministry. Before education information grow new challenges. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject analfabetyzm pl_PL.UTF-8
dc.subject analfabetyzm cyfrowy pl_PL.UTF-8
dc.subject kanon wykształcenia pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja informacyjna pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja informatyczna pl_PL.UTF-8
dc.subject illiteracy pl_PL.UTF-8
dc.subject digital illiteracy pl_PL.UTF-8
dc.subject the canon of Education pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject information pl_PL.UTF-8
dc.subject IT education pl_PL.UTF-8
dc.title Analfabetyzm cyfrowy wyzwaniem dla dydaktyki informatyki pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Digital illiteracy challenge for the teaching of computer science pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2015.10.6


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje