Repozytorium UR

Technologiczny radar CISCO 2014

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Furmanek, Waldemar
dc.date.accessioned 2015-08-07T09:18:01Z
dc.date.available 2015-08-07T09:18:01Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 10 (2015), s. 15-19
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1131
dc.description.abstract Wśród wielu prognoz dotyczących rozwoju technologii informacyjnych na uwagę zasługuje prognoza CISCO. Dotyczyła ona roku 2014. Czy zrealizowano jej założenia? Obejmowały one następujące kierunki rozwoju: rozwijanie technologii wideo z przeglądarki w czasie rzeczywistym; urządzenia świadome otoczenia; mobilne sieci; upowszechnienie protokołu IPv6; Internet Wszechrzeczy (IoE) a M2M, bezpieczeństwo i MDM; aplikacje SDN (Software Defined Networking) i ACI (Application Centric Infrastructure). pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Among the many predictions for the development of information technologies on Noteworthy forecast CISCO. It concerned 2014. Is realized its objectives? These included the following heavy-vided development: development of video technology from the browser in real time; environment conscious device; mobile networks; dissemination of IPv6; Internet of Everything (IOE) and M2M, security and MDM; Applications SDN (Software Defined Networking) and ACI (Application Centric Infrastructure). pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject technologie wideo pl_PL.UTF-8
dc.subject urządzenia świadome otoczenia pl_PL.UTF-8
dc.subject mobilne sieci pl_PL.UTF-8
dc.subject protokół IPv6 pl_PL.UTF-8
dc.subject MDM pl_PL.UTF-8
dc.subject SDN pl_PL.UTF-8
dc.subject ACI pl_PL.UTF-8
dc.subject video technology pl_PL.UTF-8
dc.subject environment conscious device pl_PL.UTF-8
dc.subject mobile networks pl_PL.UTF-8
dc.subject dissemination of IPv6 pl_PL.UTF-8
dc.subject Internet of Everything (IOE) and M2M pl_PL.UTF-8
dc.subject security and MDM pl_PL.UTF-8
dc.subject Applications SDN (Software Defined Networking) pl_PL.UTF-8
dc.subject ACI (Application Centric Infrastructure) pl_PL.UTF-8
dc.title Technologiczny radar CISCO 2014 pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Radar technology CISCO 2014 pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2015.10.2


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje