Rozdziały (BUR) / Chapters (LoRU)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
  • Pozycja
    W to nam graj! Grywalizacja w promowaniu usług bibliotecznych
    (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013) Jaskowska, Bożena
    Przedstawiono specyfikę działań marketingowych z wykorzystaniem mechaniki gier oraz możliwości wykorzystania narzędzi grywalizacji w promowaniu usług biblioteczno-informacyjnych. Rozważania zobrazowano przykładami z bibliotek zagranicznych i polskich.