Materiały dydaktyczne (KNH) / Learning materials (CoH)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 2 z 2
 • Pozycja
  Język polski – blisko, coraz bliżej, Podręcznik do nauki języka polskiego na poziomie B1
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023) Bąk-Korzeniowska, Marzena; Januszkiewicz, Barbara; Kopacka, Agnieszka; Kupiszewska, Anna; Stakhniuk, Natalia; Kułakowska, Małgorzata
  Podręcznik „Język polski – blisko, coraz bliżej” powstał z myślą o ukraińskojęzycznych studentach. Jest adresowany zarówno do osób, dla których język polski jest językiem studiów w Polsce, jak i do tych, dla których jest językiem obcym poznawanym podczas studiów na Ukrainie. Podręcznik powstał dzięki wsparciu finansowemu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu „Promocja języka polskiego”. Zespół, który tworzył podręcznik, to doświadczone lektorki języka polskiego związane z Centrum Polonijnym Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu im. Ogijenki w Kamieńcu Podolskim. Obie instytucje prowadzą lektoraty języka polskiego jako obcego od wielu lat i dzięki temu dobrze znają potrzeby studentów. Tematyka poszczególnych rozdziałów oraz wybór poziomu biegłości B1 wynikają z wieloletniego doświadczenia i z przeprowadzonych wśród studentów obu uczelni ankiet dotyczących doboru treści i ich trudności. W tym miejscu chciałyśmy podziękować naszym studentom za wykonanie tych ankiet i dzielenie się uwagami dotyczącymi ćwiczeń, ich poziomu trudności, doboru tematyki zajęć. Podręcznik „Język polski – blisko, coraz bliżej” wpisuje się w nowe tendencje w glottodydaktyce polonistycznej polegające na dopasowaniu treści i metod nauczania do konkretnej grupy odbiorców – w tym przypadku – ukraińskojęzycznych studentów. Materiały dydaktyczne zawarte w książce są przeznaczone do nauki z lektorem podczas zajęć z poziomu B1–B1+ według ESOKJ. Podręcznik składa się z trzynastu rozdziałów wprowadzających nowe zagadnienia oraz z czternastego rozdziału powtórkowego. Każdy z rozdziałów jest poświęcony innej tematyce, może obejmować jedną lub kilka lekcji (propozycji do uwzględnienia podczas jednych zajęć). Tematyka poszczególnych rozdziałów jest tak dobrana, by była bliska młodym odbiorcom. Obok kwestii ogólnych pojawiają się zagadnienia, które przedstawiają realia życia studenckiego (np. w rozdziale poświęconym mieszkaniu są odniesienia do wynajmowania mieszkań podczas studiów). Każda lekcja (podrozdział) ma podobny układ. W podrozdziałach są zamieszczone autentyczne teksty pochodzące z różnych źródeł – są to wywiady, artykuły prasowe, fragmenty książek, itp. Obok tych tekstów są ćwiczenia leksykalne ułatwiające zrozumienie tekstu. Oprócz nich w każdym podrozdziale użytkownik znajdzie ćwiczenia rozwijające wszystkie sprawności językowe (czytanie, mówienie, pisanie i słuchanie) oraz wprowadzające nowe elementy podsystemów języka (gramatyki, leksyki). Ćwiczenia te bazują na materiale leksykalnym i gramatycznym znajdującym się w tekstach zamieszczanych w każdym podrozdziale. Wykonanie poleceń ułatwiają przykłady rozwiązań oraz informacje o regułach rządzących językiem polskim. Natomiast rozumienie trudniejszych wyrazów zapewnia zamieszczony na końcu każdego rozdziału „Słowniczek trudniejszych wyrazów”, który podaje polskie znaczenia trudnych wyrazów użytych w danym rozdziale, a także ich ukraińskie odpowiedniki. Przewodnikami po różnych aspektach nauki języka polskiego są postacie młodych osób z Ukrainy i Polski. To te osoby informują o zasadach języka polskiego (gramatycznych, ortograficznych i leksykalnych). Na stronach naszego podręcznika pojawiają się: Anastazja, która przyjechała na studia do Polski, Olga – studentka z Ukrainy, i polska studentka – Natalia, Igor z Ukrainy, Władek – Polak z Ukrainy, i Tomek, który przyjechał z Polski na Ukrainę. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu podręcznikowi Czytelnik zdobędzie kolejny etap zanjomości języka polskiego.
 • Pozycja
  Ignorantia iuris nocet
  (2015-05-27) Studenckie Koło Naukowe Translatoryki i Komunikacji Międzynarodowej, HIERONYMUS; Studenckie Koło Naukowe Translatoryki i Komunikacji Międzynarodowej, HIERONYMUS
  Opis studenckiej konferencji naukowej i warsztatów tłumaczenia tekstów prawniczych (j. polski i j. niemiecki) z glosariuszem. Wydarzenie zorganizowane w maju 2014 r. przez Studenckie Koło Naukowe Translatoryki i Komunikacji Międzynarodowej HIERONYMUS działające przy IFG UR.