Germanistische Kontexte

Germanistische Kontexte to czasopismo o profilu naukowym powstałe w roku 2015, które w zamyśle ma stanowić platformę opisu i dystrybucji wyników dociekań naukowych polskich i zagranicznych badaczy z różnych dziedzin: językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa jak również innych pokrewnych. Czasopismo redagowane jest w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Komitet Naukowy ma charakter międzynarodowy i skupia uznanych badaczy z określonych dziedzin nauki. Tym samym zasięg czasopisma ma charakter międzynarodowy. Rzeszowski ośrodek badań germanistycznych ma już długą historię i znaczne dokonania. Powstanie czasopisma Germanistische Kontexte wyniknęło zatem z woli i konieczności popularyzowania prowadzonych tutaj badań oraz krytycznego spojrzenia na wszelkie badania germanistyczne. W Germanistische Kontexte można publikować w języku niemieckim oraz angielskim. Ważną częścią jest także dział recenzji, które uzupełniają profil pisma o ocenę dokonywanych badań i publikowanych ich wyników.

Przeglądaj