TOPIARIUS. Studia krajobrazowe

TOPIARIUS. Studia krajobrazowe to recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Zakład Architektury Krajobrazu, Wydziału Biologiczno-Rolniczego, Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pismo koncentruje się na zagadnieniach związanych z szeroko pojętymi badaniami krajobrazowymi oraz architekturą krajobrazu oraz w szerszym zakresie – zajmuje się metodami badan krajobrazowych oraz kierunkami przekształcania i kształtowania krajobrazu. Czasopismo ukazuje się 2 razy w roku. Misją pisma jest przyczynianie się do rozwoju zainteresowania analizami krajobrazowymi i kierunkami kreacji krajobrazowych, poprzez rozpowszechnianie wiedzy i propagowanie aktywnych form badań krajobrazowych, łączących wiedzę i doświadczenie fachowców różnych specjalności. W TOPIARIUSIE prezentowane są wyniki najnowszych badań, nowe idee i pomysły, a także analizy i prognozy dotyczące rozwoju architektury krajobrazu i badań krajobrazowych, w Polsce i na świecie. TOPIARIUS informuje również o najnowszych wydarzeniach, konferencjach i inspirujących publikacjach.

Przeglądaj