Częstość występowania i rozmieszczenie stwardnienia rozsianego w Polsce i na świecie

dc.contributor.authorGuzik, Agnieszka
dc.contributor.authorKwolek, Andrzej
dc.date.accessioned2015-07-02T12:59:09Z
dc.date.available2015-07-02T12:59:09Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractStwardnienie rozsiane (sr) jest przewlekłą chorobą demielinizacyjną układu nerwowego dotyczącą najczęściej młodych dorosłych z przewagą występowania wśród kobiet. Dokładna przyczyna sr nie jest znana. Przyjmuje się, że jest to choroba wieloczynnikowa. Rozpowszechnienie występowania sr na kuli ziemskiej jest nieregularne, uzależnione od szerokości geograficznej. Częstsze zachorowania odnotowuje się w szerokościach geograficznych o klimacie chłodnym i umiarkowanym aniżeli w strefie zwrotnikowej i podzwrotnikowej. Liczba osób z sr na całym świecie przekracza 2,5 mln, z czego około 630 000 zachorowań odnotowano w Europie. Polska znajduje się wśród krajów o wysokiej częstości występowania sr. Przyjmuje się, że zapadalność na sr w Polsce wynosi od 45 do 92 osób na 100 000 mieszkańców. Choroba rozpoczyna się zazwyczaj pomiędzy 20 a 40 rokiem życia, czyli w latach największej aktywności zawodowej, w związku z tym sr, będąc jedną z najczęstszych przyczyn długotrwałej niezdolności do pracy, stanowi znaczny problem nie tylko zdrowotny, ale również społeczny. Cel pracy: Celem pracy jest ocena częstości występowania i rozmieszczenia stwardnienia rozsianego w Polsce i na świecie. Metoda: Dokonano przeglądu piśmiennictwa krajowego i zagranicznego z lat 2008–2014. Przeszukano następujące bazy danych: PubMed, Science Direct, Termedia, Polska Bibliografia Lekarska.pl_PL.UTF-8
dc.description.abstractMultiple Sclerosis (MS) is a chronic demyelinating disease of the nervous system affecting mostly young adults and predominately women. The exact cause of MS is not known. It is assumed that this is a multifactorial disease which is caused probably not by a single factor but several coexisting factors. The prevalence of MS on the globe is irregular and associated with latitude. Increased incidence is recorded in the latitudes with cool and temperate climate than in tropical and subtropical ones. Number of people with MS all over the world exceeds 2.5 million and about 630,000 cases were reported in Europe. Poland is among the countries with high incidence of MS. It is assumed that the incidence of MS in Poland ranges from 45 to 92 people per 100,000 inhabitants. The disease onset is usually between 20 and 40 years of age at the time of greatest professional activity. MS is one of the most common causes of long-term incapacity for work and therefore it is not only significant health, but also social problem. Aim: The aim of this study is to assess the prevalence and distribution of Multiple Sclerosis in Poland and around the world. Method: A review of domestic and foreign literature in the years 2008-2014 was conducted. The following databases were searched: PubMed, Science Direct, Termedia, Polska Bibliografia Lekarska.pl_PL.UTF-8
dc.identifier.citationAndrzej Kwolek, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie T. 13, z. 1 (2015), s. 55-62
dc.identifier.issn2082-369X
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1076
dc.language.isoengpl_PL.UTF-8
dc.language.isopol
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiegopl_PL.UTF-8
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectstwardnienie rozsianepl_PL.UTF-8
dc.subjectepidemologiapl_PL.UTF-8
dc.subjectczynniki ryzykapl_PL.UTF-8
dc.subjectszerokość geograficznapl_PL.UTF-8
dc.subjectmultiple sclerosispl_PL.UTF-8
dc.subjectepidemiologypl_PL.UTF-8
dc.subjectrisk factorspl_PL.UTF-8
dc.subjectlatitudepl_PL.UTF-8
dc.titleCzęstość występowania i rozmieszczenie stwardnienia rozsianego w Polsce i na świeciepl_PL.UTF-8
dc.title.alternativeThe prevalence and distribution of Multiple Sclerosis in Poland and around the worldpl_PL.UTF-8
dc.typearticlepl_PL.UTF-8
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
06_.pdf
Rozmiar:
602.77 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.22 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: