Potokowe przetwarzanie danych z dzienników systemowych z wykorzystaniem funkcji generatorów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Wołoszyn, Jacek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono problem wyszukiwania informacji w dziennikach systemowych. Zapisy z dzienników pozwalają na rozwiązanie wielu problemów nieprawidłowego działania systemu, czy wybranej aplikacji. Zastosowana procedura przetwarzania potokowego składa się z kilku etapów i jest bardzo elastyczna. Można ją łatwo zmodyfikować i wykorzystać do innych zastosowań.
This article presents the problem of searching for information in the system log. Records from the logs allow you to solve many problems of a system malfunction. The procedure of processing pipeline consists of several steps and it is very flexible. It can be easily modified and used for other applications.
Opis
Słowa kluczowe
system operacyjny , dzienniki , przetwarzanie potokowe , operating system , logs , pipelining
Cytowanie
Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 11 (2016), s. 154–160