Biblioteka Apostolska w Watykanie: skarbiec nauki i kultury

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015-09-28
Autorzy
Meinardi, Gabriela
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie Biblioteki Watykańskiej, jej historii oraz współczesnej działalności. Opisano historię, rozwój i zasoby biblioteki, a także scharakteryzowano Tajne Archiwa Watykanu i zasady ich udostępniania. Artykuł charakteryzuje również personel biblioteczny oraz przedstawia „nowe otwarcie” biblioteki w 2010 r. po 3-letnim remoncie, nakreśla też plan jej rozwoju na najbliższe lata.
The purpose of the article is to present the Vatican Library, its history and contemporary activity. There has been described the Library past, development and resources, as well as the Confidential Archives of Vatican and the rules of their sharing. The article describes the Library staff and presents the “new opening” of the Vatican Library in 2010, after the 3-year long renovation; it also outlines the plan of its further development for the next years.
Opis
Słowa kluczowe
Biblioteka Watykańska , Indeks książek zakazanych , Tajne Archiwa Watykanu , Watykan , Vatican Library , The index of banned books , Confidential Archives of Vatican , Vatican
Cytowanie