Rozwój sieci handlowej Dino na tle przemian w detalicznym handlu spożywczym w Polsce po 1989 roku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Pacanowska, Regina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W ostatnich trzech dekadach zaszły istotne zmiany w detalicznym handlu spożywczym. Stanowiły one rezultat wielu zjawisk, przede wszystkim napływu do Polski inwestycji realizowanych przez zagraniczne sieci spożywcze i upowszechnienia sprzedaży samoobsługowej w sklepach różnego formatu. Powstanie sieci sklepów dużego i średniego formatu zmieniło formy handlu, stosowane strategie cenowe, przyzwyczajenia konsumentów, jak również wygląd i zabudowę przedmieść. W części pierwszej artykułu ukazano proces zmian w detalicznym handlu spożywczym po 1989 r., w części drugiej zaś początki i rozwój sieci Dino. Supermarkety tej marki powstawały głównie w małych miastach i mniejszych ośrodkach, oferując ograniczony asortyment produktów dla określonej grupy klientów. Budowana przez dwie dekady sieć Dino należy do grupy największych pracodawców, liczy ponad 2 tys. placówek. W 2020 r. ze względu na udziały w rynku i osiągane przychody ze sprzedaży weszła do pierwszej dziesiątki największych krajowych sieci spożywczych.
The last three decades have seen significant changes in grocery retailing. These have been the result of a number of factors, most notably the influx of investment into Poland by foreign food chains, and the spread of self-service sales. The emergence of large and medium format chain shops changed both the forms of trade, consumer habits, as well as the appearance and development of suburbs. The article in part one shows the process of change in grocery retailing after 1989. The second part shows the beginnings and development of the Dino chain. Supermarkets of this chain were mainly established in small towns and smaller centres, offering a limited range of products for a specific customer group. Built over two decades, the Dino chain is one of the largest employers, with more than 2,000 outlets. In 2020, it entered the top ten of the country's largest grocery chains due to its market share and sales revenues.
Opis
Słowa kluczowe
przemiany w handlu spożywczym po 1989 r. , sieci spożywcze , supermarkety w Polsce , rozwój sieci Dino Polska , changes in the food trade after 1989 , grocery chains , supermarkets in Poland , development of the Dino Polska chain
Cytowanie
UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 4(25)/2022, s. 99-117