Selected procedural rules concerning the defendant and the regime of administrative responsibility

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Olszewski, Radosław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The matter of procedural rules is one of the fundamental issues of criminal proceedings. Defining their catalog, content and mutual relations determines the model of criminal proceedings and indicates its priorities. Treatment of procedural principles proves the nature of the procedure, showing the values that shape it. The most important values expressed by law of criminal proceedings are related to procedural principles.
Problematyka zasad procesowych należy do fundamentalnych kwestii postępowania karnego. Określenie ich katalogu, treści i wzajemnych relacji determinuje model postępowania karnego i wskazuje na obowiązujące w nim priorytety. Ujęcie zasad procesowych świadczy o charakterze postępowania, wskazując na wartości, które je kształtują. Z zasadami procesowymi wiążą się najważniejsze wartości wyrażone przez przepisy karnoprocesowe. Tym właśnie zagadnieniem będzie poświęcony artykuł.
Opis
Słowa kluczowe
procedural rules , accused , administrative responsibility , criminal proceedings , zasady procesowe , oskarżony , odpowiedzialność administracyjna , postępowanie karne
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 31/2020, s. 183–191