Glosa do wyroku federalnego Sądu Apelacyjnego dla 4. Okręgu z 25 maja 2017 roku w sprawie International Refugee Assistance Project v. Trump, 857 F. 3D 554 (4th CIR. 2017)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Maroń, Grzegorz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Omawiany wyrok odnosi się do konstytucyjności rozporządzenia prezydenta Donalda Trumpa nr 13780 częściowo i czasowo ograniczającego obywatelom sześciu krajów, w większości muzułmańskich, możliwość wjazdu do USA. Federalny Sąd Apelacyjny dla 4. Okręgu orzekł, że rozporządzenie, jakkolwiek uzasadniane względami bezpieczeństwa narodowego, narusza pierwszą poprawkę do ustawy zasadniczej, gdyż skutkuje religijną nietolerancją i dyskryminacją muzułmanów. Stanowisko sądu jest nieprzekonujące. Po pierwsze, sąd niewłaściwie zinterpretował orzecznictwo Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawach polityki imigracyjnej. Po drugie, w sposób nieuprawniony wziął pod uwagę wypowiedzi Donalda Trumpa z okresu kampanii wyborczej, aby na ich podstawie stwierdzić, że literalnie jednoznaczne i religijnie neutralne rozporządzenie było motywowane niechęcią do wyznawców islamu. Po trzecie, sąd błędnie zastosował w danej sprawie precedensy dotyczące konstytucyjnej zasady nieustanawiania religii (Establishment Clause). Zdaniem autora federalny Sąd Apelacyjny zamiast działać jako strażnik Konstytucji postawił się na stanowisku recenzenta i cenzora działalności politycznej.
The reviewed judgment refers to constitutionality of President Donald Trump’s Executive Order No. 13780, “Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry Into the United States”. The given legal act places temporary limits on travel to the U.S. from six predominantly Muslim countries, while the screening and vetting procedures would be reviewed. Federal Court of Appeals for the Fourth Circuit ruled that Executive Order, although “in text speaks with vague words of national security”, actually “in context drips with religious intolerance, animus, and discrimination”, thus violates the Establishment Clause of the First Amendment. The Court’s opinion is unconvincing. Firstly, the Court wrongly applied U.S. Supreme Court case law on immigrant policy. Secondly, the Court unduly considered statements made by Donald Trump during the presidential campaign to conclude that an unambiguous and religiously neutral Order was motivated by anti-islam animus. Thirdly, the Court misapplied the Establishment Clause jurisprudence to the given case. In the Author’s view, federal Court of Appeal instead of acting as a guardian of the Constitution, put itself in the position of a reviewer and censor of political activity.
Opis
Słowa kluczowe
prawo imigracyjne , terroryzm , islamofobia , orzecznictwo , Donald Trump , USA , immigration law , terrorism , islamophobia , case law
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 21/2017, s. 176–193