Profesor Henryk Kurczab (1930–2022). Wspomnienie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Hejda, Danuta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem tekstu jest upamiętnienie Profesora Henryka Kurczaba. Jest on twórcą teorii integracji w edukacji polonistycznej. Osobiste wspomnienia autorki tekstu łączą się z podkreśleniem rangi badań naukowych prowadzonych przez Profesora Kurczaba.
The aim of the text is to commemorate Professor Henryk Kurczab. He is the creator of the theory of integration in Polish language education. The personal memories of the author of the text are combined with emphasizing the importance of scientific research conducted by Professor Kurczab.
Opis
Słowa kluczowe
Henryk Kurczab , wspomnienie , integracja , nauczanie języka polskiego , edukacja polonistyczna , memory , integration , teaching Polish , Polish studies education
Cytowanie
Dydaktyka Polonistyczna, nr 8(17)2022, s. 23-27