KARA ARESZTU WOJSKOWEGO W POLSKIM PRAWIE KARNYM WOJSKOWYM XX WIEKU W UJĘCIU HISTORYCZNYM

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015-10-16
Autorzy
Trybus, Małgorzata
Kamuda, Dorota
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
The paper deals with military arrest penalty in the Polish criminal military law in XX century. It is the first part of a study in which military arrest is considered in historical context. The considerations begin from presentation of solutions adopted in the II Republic. The paper also includes some general remarks concerning Polish Army Penal Code of 1944, where this kind of penalty was not specified.
Opis
Prezentowany artykuł poświęcony jest przedstawieniu kary aresztu wojskowego w polskim prawie karnym wojskowym XX w. Stanowi on pierwszą część opracowania, w którym zaprezentowano areszt wojskowy w ujęciu historycznym. Rozważania rozpoczynają się od prezentacji rozwiązań przyjętych w II Rzeczypospolitej. Przedstawiono m.in. karę aresztu wojskowego przewidzianą w Kodeksie karnym wojskowym z 1932 r. Artykuł zawiera także ogólne uwagi dotyczące Kodeksu karnego Wojska Polskiego z 1944 r., w którym nie występowała tego rodzaju kara, oraz przybliża areszt dyscyplinarny wykazujący szereg podobieństw do zaprezentowanej kary aresztu wojskowego.
Słowa kluczowe
kara aresztu wojskowego , kodeks karny
Cytowanie