Odmienny standard ochrony prawnej w elektronicznym postępowaniu upominawczym – uzasadniona potrzeba czy arbitralność ustawodawcy?

dc.contributor.authorMendrek, Aneta
dc.date.accessioned2021-09-27T08:38:49Z
dc.date.available2021-09-27T08:38:49Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractOdmienny standard ochrony prawnej udzielanej w postępowaniach odrębnych, w tym wypadku w postępowaniu przyspieszonym, do jakiego należy zaliczyć elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU), może i powinien być uzasadniony charakterem lub przedmiotem danego postępowania. Jednak wprowadzane w postępowaniach odrębnych unormowania lex specialis w stosunku do rozwiązań postępowania zwykłego nie mogą prowadzić do arbitralnych ograniczeń prawa do sądu. EPU w kształcie nadanym mu nowelizacją z 4 lipca 2019 r. w dużej mierze sprowadzone zostało do sui generis procedury sądowego wezwania do zapłaty pozwalającego na dochodzenie bezspornych roszczeń pieniężnych. Jest ono przy tym nadal drogą uzyskania tytułu egzekucyjnego. Z tej perspektywy jako nieznajdujące uzasadnienia należy ocenić wprowadzone przez ustawodawcę odmienne standardy w zakresie unormowań art. 505 34 § 1 i 2 oraz art. 505 37 § 1 i 2 k.p.c. Artykuł poświęcono analizie ww. unormowań i ocenie, czy charakter lub przedmiot EPU uzasadnia przewidziane w nich odrębności.pl_PL.UTF-8
dc.description.abstractA different standard of legal protection granted in accelerated proceedings, which includes electronic writ proceedings (EWP), may and should be justified by the nature or subject of a given procedure. However, the separate lex specialis provisions introduced in the proceedings as compared to the solutions of ordinary proceedings may not lead to arbitrary limitations of the right to a court. The EWP, in the form given to it by the amendment of 4 July 2019, has largely been reduced to a sui generis court order for payment procedure, allowing for the pursuit of undisputed pecuniary claims. At the same time, it is still a way to obtain an enforce able title. From this perspective, the different standards introduced by the legislator resulting from the provisions of Art. 505 34 § 1 and 2 and art. 505 37 § 1 and 2 of the Code of Civil Procedure. The article is devoted to the analysis of the above-mentioned regulations and assessing whether the nature or subject of EWP justifies the differences provided for therein.pl_PL.UTF-8
dc.identifier.citationActa Iuridica Resoviensia, nr 1 (32) 2021, s. 123–135pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi10.15584/actaires.2021.1.9
dc.identifier.issn2720-0574
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6787
dc.language.isopolpl_PL.UTF-8
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiegopl_PL.UTF-8
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectelektroniczne postępowanie upominawczepl_PL.UTF-8
dc.subjectdoręczenia per avisopl_PL.UTF-8
dc.subjectelectronic writ of payment procedurepl_PL.UTF-8
dc.subjectdelivery per avisopl_PL.UTF-8
dc.titleOdmienny standard ochrony prawnej w elektronicznym postępowaniu upominawczym – uzasadniona potrzeba czy arbitralność ustawodawcy?pl_PL.UTF-8
dc.typearticlepl_PL.UTF-8
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
9 mendrek-odmienny standard.pdf
Rozmiar:
440.02 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.22 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: