Retardation of changes in peripheral areas of cities - investment strategy or inaction?

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Jadach-Sepioło, Aleksandra
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Urban regeneration occupies an increasingly important place in the Polish development policy and cooperation between the state government and cities. Thanks to the support for Polish local governments financed by the 2014-2020 Technical Assistance Operational Programme, more than 1,400 communes in Poland developed regeneration programmes and undertook appropriate activities, mainly in downtown areas. On the other hand the potential of invested and abandoned peripheral areas is rarely perceived and enhanced in the regeneration programmes. The purpose of the article is to present the reasons for ignoring this potential in in-depth diagnoses and to analyse examples of retardation of re-using these areas as a conscious investment strategy for local governments.
Rewitalizacja miast zajmuje coraz ważniejsze miejsce w polskiej polityce rozwoju oraz współpracy między rządem a miastami. W wyniku finansowego wsparcia polskich samorządów z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, ponad 1400 gmin w Polsce opracowało programy rewitalizacji i podjęło działania, głównie w śródmieściach. Potencjał zainwestowanych i porzuconych obszarów peryferyjnych w gminach jest natomiast rzadko dostrzegany i wzmacniany w programach rewitalizacji. Celem artykułu jest próba przedstawienia przyczyn ignorowania tego potencjału w dogłębnych diagnozach rewitalizacyjnych oraz analiza przykładów opóźnionego ponownego wykorzystania tych obszarów jako potrzeby świadomej strategii inwestycyjnej samorządów.
Opis
Słowa kluczowe
urban regeneration , regeneration area , local government , abandoned inhabited areas , rewitalizacja , obszar rewitalizacji , samorząd gminny , niezamieszkałe obszary rewitalizacji
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 24, cz. 1 (2020), 39–46