Neutralność sieci – dogmat czy postulat

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Ładny, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano genezę i znaczenie pojęcia neutralności sieciowej w odniesieniu do infrastruktury teleinformatycznej, w tym szczególnie sieci Internet. Na przykładzie praktyk rynkowych operatorów sieci oraz regulacji prawnych stosowanych w różnych krajach przedstawiono ewolucję zasady otwartej i neutralnej sieci oraz jej przyczyny i potencjalne skutki dla dalszego rozwoju sieci i świadczonych za jej pośrednictwem usług. W końcowej część artykułu przedstawione zostały propozycje dotyczące prawnego usankcjonowania zasad dotyczących neutralności sieciowej na poziomie międzynarodowym i krajowym.
The article describes the origins and meaning of the concept of net neutrality in relation to ICT infrastructure, especially the Internet. The evolution of open and neutral network and its foundations and consequences for the development of the network and the services provided are presented on the example of market practices of network operators and regulations applicable in the various countries. The final part of the article presents proposals relating to the determination of the rules on net neutrality at the international and national levels.
Opis
Słowa kluczowe
neutralność sieci , regulacje , net neutrality , regulations
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.1/2015, s. 334-349