Edukacja pozaformalna wsparciem edukacji w społeczeństwie informacyjnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-06
Autorzy
Warchoł, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł przedstawia współczesne wyzwania edukacyjne, które są efektem powstania społeczeństwa informacyjnego. W odpowiedzi na przedstawione wyzwania opisano interesującą w kontekście rozwoju społecznego formę edukacji pozaformalnej, która pozwala na wsparcie tradycyjnej edukacji odbywającej się w szkole. Przedstawiona w artykule forma edukacji pozaformalnej może być idealnym środowiskiem, w którym uczeń będzie zdobywał i uzupełniał swoją wiedzę, umiejętności, a edukacja będzie dopasowana do potrzeb współczesnego rynku pracy i społeczeństwa informacyjnego. W przedstawionym środowisku edukacji pozaformalnej wymaga się również, aby nauczyciel miał cechy, które pozwolą uczniom pracować i działać wspólnie, zatem jego charakter również zaprezentowano w niniejszym artykule.
The article presents contemporary educational challenges that are the basis for the emergence of the information society. As part of the presented requirements, interest is expected in the context of the development of social non-formal education, which allows to support education taking place at school. The form of non-formal education presented in the document can be the basic environment in which the student will acquire and supplement his knowledge, support in the information society. In the article I also present the nature of the teacher's role, which should be taken care of as part of non-formal education.
Opis
Artykuł powstał dzięki współpracy z Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego w Pracowni Technologii LLL (Lifelong Learning).
Słowa kluczowe
społeczeństwo informacyjne , wyzwania edukacyjne , edukacja pozaformalna , information society , educational challenges , non-formal education
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 2(21)/2023, s. 257-269