Significance of Corporate Social Responsibility in the competitive economy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Frejtag-Mika, Eliza
Sieradzka, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest koncepcją, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełnienia wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy, czyli dobrowolne zaangażowanie. Społeczna odpowiedzialność biznesu to efektywna strategia zarządzania, która poprzez prowadzenie dialogu społecznego na poziomie lokalnym przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na poziomie globalnym i jednocześnie kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.
Opis
Słowa kluczowe
społeczna odpowiedzialność biznesu , konkurencyjność
Cytowanie
Eliza Frejtag-Mika, Przedsiębiorstwo i region z. 7/2015, s. 16–27