Symulatory wirtualnej rzeczywistości

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Kęsy, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Potencjał techniczny w zakresie kreowania wirtualnej rzeczywistości (VR) daje możliwość jej zastosowania w różnych dziedzinach i obszarach życia człowieka. Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości wydaje się zasadne w procesach kształcenia. Przykładem praktycznego wykorzystania technologii wirtualnej rzeczywistości w procesach nauczania i szkoleniach mogą być symulatory VR stosowane w zakresie szkolenia wojskowego, medycynie lub technice.
A technical potential within the range of virtual reality (VR) creation allows to use it in different fields and zones of human activity. An application of virtual reality in education seems to be appropriate. VR simulators are a good example of practical application of the virtual reality in education and vocational training in military, clinical and engineering schooling.
Opis
Słowa kluczowe
symulator , wirtualna rzeczywistość , kształcenie , efektywność , simulator , virtual reality , education , efficiency
Cytowanie
Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 11 (2016), s. 125–131