Ontologiczna inżynieria wiedzy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Dobrowolski, Dariusz
Kapłański, Paweł
Łojewski, Zdzisław
Marciniak, Andrzej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Ontologiczna inżynieria wiedzy jest dobrą podstawą metodologiczną, a ontologie dziedzin przedmiotowych ważnym elementem konstrukcyjnym semantycznych systemów reprezentacji wiedzy. W artykule omówiono budowanie ontologii w oparciu o edytor ontologii FluentEditor i język CNL (Controlled Natural Language). Przykładową ontologię dotyczącą fragmentu procesu produkcji rolniczej wykorzystano do budowy semantycznej bazy wiedzy. W tym celu wykorzystano projekt architektury opartej o strukturalno-funkcjonalną kompozycję systemów AllegroGraph, Drupal i MongoDB.
Ontological knowledge engineering is a good methodological background of semantic knowledge representation in systems design, and ontologies are important components of it. The paper presents process building ontology using the ontology editor FluentEditor and CNL (Controlled Natural Language). A sample ontology of agricultural production process was used to build an example of semantic knowledge base. For this purpose we applied software systems like AllegroGraph, Drupal and MongoDB.
Opis
Słowa kluczowe
bazy wiedzy , sieć semantyczna , ontologia , Fluent Editor , Protege , Drupal , AllegroGraph , MongoDB , knowledge , semantic web , ontology
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4)cz.1/2015, s. 88-98