Ukryty Internet – jakie korzyści mogą mieć z niego nauki ekonomiczne?

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007
Autorzy
Jaskowska, Bożena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Abstrakt
Przedstawiono problematykę wyszukiwania w sieci wartościowej i bezpłatnej informacji naukowej z zakresu nauk ekonomicznych. Scharakteryzowano specyfikę zasobów Ukrytego Internetu oraz dokonano przeglądu przykładowych (przede wszystkim angielskojęzycznych) narzędzi wyszukiwawczych umożliwiających dostęp do pełnotekstowych dokumentów naukowych: artykułów z czasopism, referatów konferencyjnych, raportów z badań, opracowań roboczych, książek lub ich fragmentów. Źródła informacji Ukrytego Internetu przedstawiono w trzech grupach: bazy danych i repozytoria naukowe, katalogi stron www oraz specjalistyczne narzędzia wyszukiwawcze. Artykuł zakończono krótką charakterystyką polskojęzycznych źródeł elektronicznych przydatnych w poszukiwaniu ogólnodostępnej informacji naukowej z zakresu nauk ekonomicznych.
Opis
Słowa kluczowe
informacja naukowa , infobrokering
Cytowanie