Możliwości i bariery aktywnego uczestnictwa JST w rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenach wiejskich

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Zawora, Jolanta
Zawora, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Szczególne zadania w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego spoczywają na samorządzie lokalnym. Najważniejsze bariery ograniczające inicjatywy samorządów są związane z brakiem środków finansowych i ograniczeniami prawnymi. Bardzo istotnym pozytywnym czynnikiem rozwoju jest wysoka świadomość możliwości Internetu szczególnie wśród mieszkańców terenów wiejskich.
Specific tasks in shaping the Information Society has the local government. The most important barriers which are limiting local government initiatives are related to the lack of financial resources and legal constraints. A very important positive factor for development is high awareness of the possibilities of the Internet especially among residents of rural areas.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 22 (2011), s. 118–127