Limity konwergencji – doświadczenia rynku mediów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Kreft, Jan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wykraczająca poza wymiar technologiczny i obejmująca kwestie zarządzania, prawne i kulturowe konwergencja jest w mediach traktowana przede wszystkim jako połączenie różnych platform: mediów drukowanych (gazety i magazyny), mediów telekomunikacyjnych (nadawcy telewizyjni, radiowi, kablowi i telewizja satelitarna) oraz Internetu. Konwergencja jest jednak pojęciem nieprecyzyjnym i trudno mierzalnym. Propozycja modelu continuum pozwala nie tylko na identyfikację i pomiar różnych poziomów współpracy i interakcji w mediach. Przekonuje także, że możliwości konwergencji są wykorzystywane w niewielkim stopniu, a limity konwergencyjne pozostają nadal istotne.
Convergence, which is beyond the technological dimension covering the issues of both management, law and culture, is treated by the media mainly as a combination of various platforms: printed media (newspapers and magazines), communication media (TV and radio broadcasters, satellite TV) and the Internet. However, convergence is an unprecise term and it's difficult to measure. The suggestion of the continuum model allows for much more than just identification or measurement of different levels of cooperation and interaction in the media. It also shows, that the possibilities of convergence are still being used to a small degree, while the limits of convergence continue to remain significant.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 22 (2011), s. 108–117