SYSTEM KONTROLI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015-04-23
Autorzy
Kubas, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Kontrola jest bardzo szerokim pojęciem, które związane jest z funkcjonowaniem jednostek, przedsiębiorstw, a także administracji publicznej, a społeczny, polityczny i gospodarczy rozwój państwa stworzył potrzebę zmiany zakresu kontroli, jej narzędzi i metod. Niewątpliwie istnienie kontroli w demokratycznym państwie jest konieczne ze względu na jej kluczową rolę w poprawie funkcjonowania administracji publicznej. Istnieje wiele definicji kontroli, jednak jej istota jest zawsze taka sama – kontrola to porównywanie aktualnego stanu faktycznego ze stanem pożądanym. Wszelkie różnice w tym zakresie powinny być wykryte przez organ kontrolujący, a sposoby i wskazówki dotyczące rozwiązania problemu, który w związku z tym się pojawił, muszą być wskazane w zaleceniach i opiniach. Istnienie państwa, które nie jest w stanie kontrolować funkcjonowania administracji publicznej, jest niemożliwe, ponieważ administracja w celu prawidłowego działania musi wciąż nadążać za zmieniającymi się standardami, a kontrola może jej w tym pomóc.
Opis
Słowa kluczowe
kontrola , administracja publiczna , nadzór , stan faktyczny
Cytowanie