„Polish Journal for Sustainable Development” – 20 lat promowania zrównoważonego rozwoju

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Kasprzak, Krzysztof
Kostecka, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
W artykule zrelacjonowano historię powstania i działania czasopisma pod obecną nazwą „Polish Journal for Sustainable Development”. Podkreślono jego znaczenie w upowszechnianiu koncepcji zrównoważonego rozwoju. Dwadzieścia lat wydawania czasopisma naukowego jest okresem na tyle długim, że możliwe są już pewne podsumowania i refleksje. Informacje zawarte w artykule obejmują okres ponad 20 lat wydawania czasopisma w latach 1997-2018. Celem opracowania było nie tylko pokazanie trudu i sukcesu wszystkich autorów, redakcji, rady naukowej i wydawnictwa ale także wykorzystanie okazji do pozostawienia w pamięci kolejnych czytelników pojęcia zrównoważony rozwój, czyli koncepcji nadal dającej szanse na budowanie dobrostanu Homo sapiens w rzeczywistości XXI wieku.
The article presents the history of the creation and operation of the journal under the current name of the Polish Journal for Sustainable Development. The dissemination of the concept of sustainable development was emphasized. Twenty years of publishing a scientific journal is a period long enough that some summaries and reflections are possible. The information contained in the article covers the period of over 20 years of publishing the magazine in the years 1997-2018. The aim of the study was not only to show the effort and success of all authors, editorial staff, scientific board and publishing house, but also to use the opportunity to keep the readers in mind the concept of sustainable development, a concept that still gives hope for building the welfare of Homo sapiens in the 21st century.
Opis
Słowa kluczowe
zrównoważony rozwój , czasopismo naukowe , Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie , Polish Journal for Sustainable Development , sustainable development , scientific journal , Scientific Papers Polish Society of Ecological Engineering and Polish Soil Science Society South-Eastern Branch in Rzeszów
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 22, cz. 2 (2018), s. 9–18