Zdolność aportowa w ujęciu komparatystycznym. Polskie, duńskie, francuskie i niemieckie prawo spółek a pozycja prawna aportu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Wyszyński, Filip
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule poruszam problematykę zdolności aportowej w ujęciu komparatystycznym. Zwracam uwagę na uregulowania obecne w ustawodawstwie polskim, które traktuję jako wyjściowe dla rozważań, a także na duńskie, francuskie i niemieckie prawo spółek. W dobie szybkiego i nowoczesnego obrotu gospodarczego aktualny model ukształtowania zdolności aportowej w spółkach kapitałowych może się wydawać wart przemyślenia lub chociażby porównania z regulacjami stosowanymi w innych państwach.
In the article I raise the issue of contribution in-kind in the comparative sense. I pay attention to the regulations in Polish legislation. I consider them initial for deliberation. I also focus on Danish, French and German corporate law. In the age of fast and modern turnover the current model of shape of contribution in-kind in limited companies may seem worth considering or, at least, being compared to regulations applied in other countries.
Opis
Słowa kluczowe
aport , wkład niepieniężny , zdolność aportowa , spółki kapitałowe , komparatystyka , in-kind contribution , non-monetary contribution , comparative law , corporate law
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 30/2020, s. 346–361