Digital transformation of business entities in competitive environment

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Adamczewski, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The global economy evolves into a “knowledge-based economy”, where market success of enterprises more and more depends on efficient knowledge management, that is on acquisition, generation, distribution and application of knowledge within organizations. The strategically important nature of knowledge results firstly from the fact that it is harder to imitate and substitute when compared with material resources, and secondly from the fact that it is more flexible, i.e. more useful for the creation or improvement of various elements of the enterprise’s offer. This applies in particular to the issues of knowledge management in economic organizations, which can be analysed in the area of organizational structures, business processes, personnel, organizational structure as well as ICT that supports management. The objective of this article is to discuss organizational and technological aspects within the modern knowledge management using ICT called SMAC (Social, Mobility, Analytics, Cloud), being at present the canon of ICT support in this respect. The analysis has been illustrated with findings of research carried out by the author in 2014–2017 in selected SMEs from Mazowieckie and Wielkopolskie provinces.
Rosnący poziom turbulencji otoczenia wymusza na organizacjach gospodarczych stosowanie nowych metod zarządzania. Jednym ze sposobów jest pełniejsze wykorzystanie nowych modeli funkcjonowania opierających się na zaawansowanych rozwiązaniach teleinformatycznych ICT (Information and Communication Technology). Rozwiązania te rewolucjonizują modele i przebiegi procesów biznesowych. Ewolucja technologii teleinformatycznych doprowadziła do upowszechnienia się tzw. III platformy ICT, określanej mianem SMAC (Social, Mobile, Analytics, Clud), tworzącej swoisty ekosystem rozwiązań informatycznych. Pozwala on organizacjom rozwijać swoją działalność przy mniejszych nakładach finansowych i maksymalnym zasięgu oddziaływania, przez co tworzy się nowy model biznesu oparty na informacjach generowanych przez środowisko gospodarcze. Celem artykułu jest przeanalizowanie roli organizacji inteligentnych w rozwoju gospodarki okresu transformacji, w którym wysoko przetworzona informacja w określonym kontekście organizacyjnym, czyli wiedza, urasta do strategicznego zasobu, a zarządzanie nią stanowi wyróżnik nowoczesnego i efektywnego funkcjonowania organizacji. Rozważania są ilustrowane wynikami badań autora przeprowadzonymi w okresie 2014–2017 w wybranych 120 przedsiębiorstwach sektora MSP województw mazowieckiego i wielkopolskiego z odniesieniami do ogólnych tendencji rozwojowych w zakresie globalnej transformacji cyfrowej.
Opis
Słowa kluczowe
ICT , intelligent organization , SMAC , knowledge management , SME , MSP , organizacja inteligentna , zarządzanie wiedzą
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 58(2)/2019, s. 105–116