Legal forms of action in the Police

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Kędzierski, Konrad
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The Police are a uniformed and armed formation serving society and created to protect human safety and to maintain security and public order. Therefore, it carries out a number of tasks that take various forms of action. The author of the text carries out an in-depth exegesis and analysis of the legal forms of action highlighted by literature and proves that in the activities of the Police, there are legal forms of action which are an important element of the existence and functioning of this uniformed and armed formation to uphold security and public order.
Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. W związku z tym realizuje szereg zadań, które przyjmują różne formy działania. Autor tekstu dokonuje dogłębnej egzegezy i analizy prawnych form działania wyróżnionych przez literaturę przedmiotu i udowadnia, że w działalności Policji istnieją prawne formy działania które stanowią ważny element istnienia, a zarazem funkcjonowania tej umundurowanej i uzbrojonej formacji mającej stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Opis
Słowa kluczowe
Police , legal forms of action , Policja , prawne formy działania
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 31/2020, s. 107–119