Prawne aspekty badań klinicznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Syroka-Marczewska, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W ocenie autorki prawnokarne aspekty p.f. nie są w wystarczający sposób akcentowane w trwającym dyskursie naukowym. W związku z powyższym przedmiotem opracowania jest analiza przepisów prawa karnego dotyczących badań klinicznych, w szczególności art. 126a p.f. oraz art. 27 k.k. Jednocześnie warto zauważyć, że przepisy prawa karnego w obszarze badań klinicznych mają za zadanie chronić bezpieczeństwo i prawa uczestników tych badań oraz ich zdrowie, a nawet życie. Nie wyłączają jednak innych sfer odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej.
Clinical trials must be conducted in a way which is in line with the primary principle that clinical trial participants’ rights, safety, health, and welfare override the interest of science and society. The subject matter of the present study is an analysis of the provisions of the criminal law concerning clinical trials, in particular Art. 126 a of the Act of 6 September 2001 – Pharmaceutical Law (Dz.U. 2019, Item 499, 399) and Art. 27 of the Criminal Code. In my view, the criminal aspects of pharmaceutical law are not sufficiently stressed in the ongoing scientific discourse.
Opis
Słowa kluczowe
badania kliniczne , lek , pacjent , clinical trials , medical product , patient
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 30/2020, s. 277–291