Charytatywna działalność gminnych rad młodzieżowych – analiza zagadnienia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Boratyn, Dominik
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rady młodzieżowe są jednym z podmiotów opiniodawczo-doradczych działających przy jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce. Od ponad 30 lat mają swój udział w życiu lokalnych wspólnot samorządowych oraz podejmują przedsięwzięcia społeczne, m.in. o charakterze charytatywnym. Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu ,,Znaczenie i rola Rad Młodzieżowych w funkcjonowaniu lokalnej wspólnoty samorządowej”. Badaniami objęto rady młodzieżowe z 18 miast wojewódzkich, tj. miast, w których znajdują się sejmiki województw oraz urzędy wojewódzkie. Opisane tu wyniki badań, przedstawiają aktywność rad młodzieżowych w zakresie działalności charytatywnej.
Youth Councils are entities that serve as consultative and advisory bodies to local government units in Poland. The councils, which have been functioning for over 30 years, take part in the activities of local governments and undertake a number of social projects, including those of a charitable nature. The paper presents the results of research that was carried out as part of the project "The importance and role of Youth Councils in the functioning of local governments." The research concerns Youth Councils from 18 voivodeship cities, where local government councils and voivodeship offices are located. The results of the research, presented in the ensuing paper, show the activity of Youth Councils in the field of charitable work.
Opis
Słowa kluczowe
rady młodzieżowe , aktywność młodzieży , działalność charytatywna , samorząd terytorialny , polityka lokalna , Youth Councils , youth activity , charitable work , local government , local policy
Cytowanie
UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 3(16)/2020, s. 141–155