Współpraca z obywatelami podczas wydawania aktów legislacji administracyjnej – perspektywa polska i unijna

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Jędrzejczak, Maria
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono jedną z form partycypacji obywatelskiej w stanowieniu aktów podustawowych, jaką są konsultacje społeczne. Zagadnieniu temu poświęcono szczególnie dużo uwagi w prawie Unii Europejskiej, ustanawiając określone standardy prowadzenia konsultacji społecznych. Standardy te zostały odniesione do polskiego porządku prawnego. Wnioski wskazują, że nie wszystkie z nich można w pełni zrealizować.
The study presents one of the forms of civic participation in issuing acts of administrative legislation, which is public consultation. This issue has received a lot of attention in the European Union law, by setting specific standards for conducting public consultations. These standards have been referred to the Polish legal system. The conclusions indicate that not all of them can be fully realized.
Opis
Słowa kluczowe
partycypacja obywatelska , konsultacje społeczne , akty legislacji administracyjnej , proces stanowienia prawa , standardy unijne , civic participation , public consultation , acts of administrative legislation , law-making process , EU standards
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (35) 2021, s. 117–129