Oferta edukacyjna w ramach projektu „Informatyka – inwestycją w przyszłość”

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Kuźmińska-Sołśnia, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zaprezentowano ofertę edukacyjną kierunku zamawianego informatyka w ramach projektu „Informatyka – inwestycją w przyszłość” oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników dodatkowych zajęć dydaktycznych i stażu zawodowego, który umożliwił zdobycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych dostosowanych do aktualnych wymogów rynku pracy.
The article presents the educational offer of ordered field of study-informatics within the project „Computer – investment in the future” and results of the survey conducted among participants of additional teaching and professional training, which enabled them to acquire professional qualifications and competences adapted to current labor market requirements.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja , kwalifikacje i kompetencje zawodowe , kierunek zamawiany , education , professional qualifications and competence , direction ordered
Cytowanie
Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 11 (2016), s. 55–60