Zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych (uchwałowych) po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Wydra, Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
8 września 2019 r. weszły w życie zmiany k.p.c. w zakresie m.in. zdatności arbitrażowej sporów, kręgu podmiotów, które wiąże zapis na sąd polubowny w umowie spółki, oraz sposobu informowania o sporze korporacyjnym. Jakkolwiek zbyt wcześnie na kompleksową ocenę nowej regulacji, pozostaje mieć nadzieję, że przynajmniej częściowo rozszerzy kognicję arbitrażową, przynajmniej co do sporów korporacyjnych.
Since 8 September 2019, amendments of the Code of Civil Procure, referring among others to the arbitrability of the disputes, the scope of subjects to be bound by arbitration clause contained in the articles of association of a company the modern way of informing on a corporate dispute that has arisen. entered into force. Hence, it is too early to make complex evaluation of the given amendments, it would be desirable if at least the arbitrability of corporate disputes would extend.
Opis
Słowa kluczowe
kodeks postępowania cywilnego , arbitraż , zdatność arbitrażowa , skuteczność wyroku arbitrażowego , art. 1157 k.p.c. , art. 1163 k.p.c. , code of Civil Procedure , arbitration , arbitrability , effectiveness of arbitration award , Article 1157 of the Code of Civil Procedure , Article 1163 of the Code of Civil Procedure
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 29/2020, s. 282–293