Pomiędzy miłością agapiczną a erozyczną. Praktyki miłości i związków intymnych wśród indyjskiej miejskiej klasy średniej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Romanowicz, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Małżeństwa aranżowane uznawane są za tradycyjną i najbardziej popularną formę sformalizowanych związków heteroseksualnych w Indiach. Niemniej jednak – szczególnie wśród miejskiej klasy średniej – wzrasta zainteresowanie związkami opartymi na miłości romantycznej. Celem artykułu jest ukazanie różnego rodzaju praktyk związanych z miłością, które wymykają się kategoryzacji w ramach podziału na małżeństwa aranżowane i małżeństwa z miłości; ukazanie strategii i taktyk codzienności praktykowanych przez moich współpracowników terenowych w kontekście przemian społeczno-kulturowych. Artykuł został przygotowany w oparciu o etnograficzne badania terenowe (techniką obserwacji uczestniczącej) w Delhi.
Arranged marriages are the most common (and perceived as traditional) form of formalized heterosexual relationships in India. However, interest in relationships based on romantic love – especially among urban middle class –is increasing. The goal of the article is to present various practices related to romantic love, which cannot be inscribed in a rigid division for arranged and love marriages; to present everyday strategies and tactics, as they are being practiced by my research participants in context of sociocultural changes. The article is based on information gathered in ethnographic fieldwork (with a technique of participant observation) in Delhi.
Opis
Słowa kluczowe
miłość romantyczna , związki heteroseksualne , metropolia , etnografia , antropologia , romantic love , heterosexual relationships , metropolis , ethnography , anthropology
Cytowanie
UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 1(18)/2021, s. 78–93