Quality assessment of education based on the U-map methodology

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Lukáčová, Danka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The aim of this work is a description of the methodology of creating U-maps that are used to compare indicators of the quality of higher education. The article describes a description of the methodology and its use to describe the quality indicators state university in Andijan (Uzbekistan).
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie metodologii tworzenia u-map, które są używane do porównywania wskaźników jakości edukacji na uczelniach wyższych. Praca prezentuje opis metodologii i jej zastosowanie do charakterystyki wskaźników jakości na uniwersytecie w Andijan (Uzbekistan).
Opis
Słowa kluczowe
U-map methodology , quality assessment , University in Andijan , metodologia u-map , ocena jakości , uniwersytet w Andijan
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 4 (2016), s. 279–283