Rodzina miejscem pracy człowieka nad doskonałością moralną

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Parzyszek, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W niniejszym tekście skoncentrowano się na doskonałości moralnej i rodzinie jako miejscu, w którym człowiek nad nią pracuje. Podjęto zagadnienie doskonałości życia, która wywodzi się z warstwicowej teorii wychowania. Następnie uwzględniono jej trzy podstawowe ujęcia, czyli: doskonałość fundamentalną, doskonałość chrześcijańską i doskonałość charyzmatyczną. Całość została osadzona w rzeczywistości rodzinnej, która winna wychowywać do najwyższych wartości, dzięki którym człowiek może odczytać sens swojego życia.
The present paper focused on moral excellence and the family as a place of a person’s work on it. The questions of life excellence, the notion that stems from Stratified Theory of Education, were raised. Next, its three substantial dimensions were taken into consideration: fundamental excellence, Christian excellence, and charismatic excellence. All this was set in the reality of the family who should educate its members to pursue the highest values, which could enable them to understand the meaning of their lives.
Opis
Słowa kluczowe
rodzina , doskonałość moralna , doskonałość fundamentalna , doskonałość chrześcijańska , doskonałość charyzmatyczna , family , moral perfection , perfection fundamental , Christian perfection , excellence charismatic
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 4 (2016), s. 196–206