Kto ukradł jutro, czyli dlaczego nie jest jak z obrazka? Olgi Ptak w szkolnym kanonie lektur – na podstawie opinii studentów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Strzępek-Leśniak, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł dotyczy badań wśród studentów polonistyki na temat czytelnictwa książek poświęconych motywom niepełnosprawności. Celem nadrzędnym prowadzonych badań było poznanie opinii ankietowanych na temat umieszczenia w szkolnym kanonie lektur poświęconych zagadnieniu niepełnosprawności, w tym przede wszystkim utworu pt. "Kto ukradł jutro, czyli dlaczego nie jest jak z obrazka?" Olgi Ptak. Tekst dotyka także problemów związanych z zagadnieniami kompetencji aksjologicznych wśród nauczycieli, przed którymi współczesna szkoła stawia coraz większe wyzwania. Porusza również problem empatii oraz walki z funkcjonującymi w obiegu społecznym stereotypami na temat osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin za pomocą literatury.
The paper is a study on the readership of books devoted to the motives of disability among Polish philology students. The main goal of the research was to find out the opinions of the respondents on the inclusion in the school canon of readings devoted to the issue of disability, in particular the work entitled “Who stole tomorrow, or why is it not like in the picture?” by Olga Ptak. The paper also touches upon problems related to the issues of axiological competences among teachers, faced by increasing challenges in contemporary school. Further, it deals with empathy and the fight against stereotypes functioning in the social circulation about people with disabilities and their families.
Opis
Słowa kluczowe
kanon lektur , aksjologia , czytelnictwo , biblioterapia , Olga Ptak , badania , reading canon , axiology , reading , bibliotherapy , research
Cytowanie
Dydaktyka Polonistyczna, nr 8(17)2022, s. 81-92