Tajemnica zawodowa adwokata i radcy prawnego w postępowaniu przed sejmową komisją śledczą

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Rynkun-Werner, Robert
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł porusza dość istotną kwestię z punktu widzenia zasad wykonywania zawodu przez adwokata i radcę prawnego w kontekście leżącego po ich stronie tak etycznego, jak i prawnego obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej. Jest to o tyle istotne, że obowiązek ten ma niezwykle doniosłe znaczenie społeczne, bowiem został ustanowiony w interesie ochrony wszelkich poufnych informacji klienta przed publicznym ich ujawnieniem ze strony prawnika. I o ile powyższa reguła jest co do zasady czytelna, o tyle w postępowaniu przed sejmową komisją śledczą w przypadku, gdy profesjonalny prawnik zostaje wezwany w charakterze świadka, respektowanie tej reguły może doprowadzić do konfliktu norm. Z jednej bowiem strony osoba wezwana, która jest adwokatem lub radcą prawnym, może być zobowiązana do złożenia zeznań, a z drugiej strony ma jednocześnie obowiązek prawny i etyczny odmowy złożenia zeznań w sytuacji, w której ich treść mogłaby naruszyć istotę tajemnicy zawodowej. W konsekwencji może zatem dojść do konieczności dokonania przez tegoż prawnika trudnego wyboru właściwej drogi postępowania. Autor analizuje uregulowania prawne w tym zakresie oraz podejmuje próbę odpowiedzi na tak istotny dylemat.
The secret of the professional of a lawyer and legal advisor in proceedings before the parliamentary inquiry commission. Professional secrecy is scared for a lawyer. It is a legal and ethical obligation. The state tries to enter into professional secrecy in various ways, as it happensin the case of procideengs before the parliamentary inquiry commission. The commission may apply to the court for release of the lawyer from the obligation of professional secrecy. Then an attorney may face an ethical problem – how to behave? Therefore, an extremely imprtant role lies with the court, which decides to release the lawyer the obligation of secrecy.
Opis
Słowa kluczowe
sejmowa komisja śledcza , Kodeks postępowania karnego , tajemnica zawodowa adwokata i radcy prawnego , parliamentary inquiry commission , criminal proceedings code , professional secrecy of a lawyer
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 29/2020, s. 377–392