Zrównoważony rozwój w leśnictwie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Bugno-Pogoda, Anna
Durak, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Lasy w Polsce stanowią blisko 30% powierzchni kraju. Jest to obszar pełniący różnorodne funkcje biotyczne, ochronne, produkcyjne i reprodukcyjne. Artykuł relacjonuje rozumienie koncepcji zrównoważonego rozwoju w leśnictwie. Przedstawia model wielofunkcyjnej gospodarki leśnej zapewniającej trwałe odtwarzanie lasów, a także sposoby planowania działań w lesie.
Forests in Poland constitute nearly 30% of the country's area. It is an area that performs a variety of biotic, protective, production and reproductive functions. This article introduces the concept of sustainable development in forestry. It presents a model of multifunctional forest management ensuring sustainable forest reproduction as well as ways of planning activities in the forest.
Opis
Słowa kluczowe
leśnictwo , funkcje lasu , plan urządzenia lasu , zrównoważony rozwój , forestry , forest functions , forest equipment plan , sustainable development
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 22, cz. 1 (2018), s. 7–12