Zasadność i skuteczność koordynacji polityki proinnowacyjnej w Polsce na przykładzie nowego mechanizmu NCBR „Wspólne Przedsięwzięcie”

dc.contributor.authorKwieciński, Leszek
dc.date.accessioned2018-08-20T11:27:18Z
dc.date.available2018-08-20T11:27:18Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractW niniejszym artykule przedstawiono instrument koordynacji polskiej polityki proinnowacyjnej pod nazwą Wspólne Przedsięwzięcie. Ten nowy mechanizm koordynacji polityki publicznej wpisuje się w podejście good governace. Jest on realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Głównym celem artykułu jest wskazanie zasadności i płaszczyzn implementacji Wspólnego Przedsięwzięcia z uwzględnieniem uwarunkowań polskich. Autor zaprezentował założenia programu oraz pierwsze jego efekty w postaci uruchomionych już inicjatyw. W polityce publicznej, do której zaliczana jest polityka innowacyjna kluczowym zagadnieniem jest właśnie koordynacja. Wynika ona zarówno z uwarunkowań podmiotowych, jak i przedmiotowych. Wielość aktorów oraz obszarów potencjalnych zastosowań efektów polityki innowacyjnej sprawia, iż wymagane jest współdziałanie podmiotów publiczno-prywatnych, które uzupełniają się zasobami oraz dzielą ryzyko wspólnych przedsięwzięć. Po pierwszych doświadczeniach z realizacji tej inicjatywy wypada wyrazić nadzieję, iż spełni ona zakładane cele, do których zalicza się między innymi: zdywersyfikowanie ryzyka finansowania projektów innowacyjnych, wzrost zaangażowania przedsiębiorstw i jednostek naukowych w działalność innowacyjną czy koordynację polityki proinnowacyjnej na linii centrum –regiony. Wypada wyrazić także przekonanie, że podobne instrumenty będą także kreowane w innych politykach publicznych.pl_PL.UTF-8
dc.description.abstractIn this article author described a new tool of coordination of the proinnovation policy in Poland which is called „Join venture”. This mechanism is managed by National Centre for Research and Development and could be analysed from good governance point of view. The main aim of article is analysing of the validity of implementation Join venture mechanism, especially in the Polish circumstances.pl_PL.UTF-8
dc.identifier.citationNierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 54(2)/2018, s. 112–122pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi10.15584/nsawg.2018.2.8
dc.identifier.issn1898-5084
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3735
dc.language.isopolpl_PL.UTF-8
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiegopl_PL.UTF-8
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpolityka proinnowacyjnapl_PL.UTF-8
dc.subjectzarządzanie publicznepl_PL.UTF-8
dc.subjectkoordynacjapl_PL.UTF-8
dc.subjectWspólne Przedsięwzięciepl_PL.UTF-8
dc.subjectproinnovation policypl_PL.UTF-8
dc.subjectpublic managementpl_PL.UTF-8
dc.subjectcoordinationpl_PL.UTF-8
dc.subjectJoin venturepl_PL.UTF-8
dc.titleZasadność i skuteczność koordynacji polityki proinnowacyjnej w Polsce na przykładzie nowego mechanizmu NCBR „Wspólne Przedsięwzięcie”pl_PL.UTF-8
dc.typearticlepl_PL.UTF-8
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
8 kwieciński-zasadność i skuteczność.pdf
Rozmiar:
392.79 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.22 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: