Lessons from the experience of fiscal reform in Poland

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Woźniak, Michał Gabriel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article presents fiscal reforms in Poland since 1990. The author describes the reforms of direct and indirect taxes, analyzes their inconsistencies and advocates changes that are aligned with socio-economic cohesion policy. In order to eliminate pathologies in the tax system, it recommends the elimination of social advantages in the tax system, consideration of pro-family preferences, the linkage of progression and tax relief to stimulate professional activity and propensity to invest, simplifying tax collection procedures, streamlining the tax system and sealing taxes.
W artykule zaprezentowano przebieg reform fiskalnych w Polsce od 1990 roku. Autor opisuje reformy dotyczące podatków bezpośrednich i pośrednich, wskazuje na ich niespójności i postuluje zmiany dostosowane do polityki spójności społeczno-ekonomicznej. W celu likwidacji patologii w systemie podatkowym zaleca eliminację znamion przywilejów socjalnych w systemie podatkowym, respektowanie wymogów polityki prorodzinnej, powiązanie progresji i ulg podatkowych dla pobudzenia aktywności zawodowej i skłonności do inwestowania, uproszczenie procedur poboru podatków, usprawnienia aparatu skarbowego i uszczelnienie poboru podatków.
Opis
Słowa kluczowe
Polish economy , fiscal policy , budget policy , economic transformation , gospodarka Polski , polityka fiskalna , polityka budżetowa , transformacja gospodarki
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 51(3)/2017, s. 454–474