Badanie poziomu internetowej aktywności informacyjnej podmiotów w biznesie internetowym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Krzesaj, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono metodologię oraz wyniki badania poziomu internetowej aktywności informacyjnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Internecie. Zaprezentowano model internetowej aktywności informacyjnej (pozyskiwania i przekazywania informacji) w biznesie internetowym. Do zagadnień wchodzących w skład modelu zakwalifikowano: źródła informacji w Internecie, narzędzia i usługi internetowe służące do realizacji procesów przekazywania i pozyskiwania informacji, metody pozyskiwania i przekazywania informacji, techniki pozyskiwania i przekazywania informacji związane z witryną WWW oraz wewnętrzne zasoby informacji. Zdefiniowany obszar internetowej aktywności informacyjnej pozwolił na określenie oraz uporządkowanie zmiennych wpływających na pozyskiwanie i przekazywanie informacji, które mają podlegać pomiarowi. Obliczono syntetyczne mierniki internetowej aktywności informacyjnej dla 185 podmiotów.
The present paper has discussed the methodology and results of the level of information activity of companies in online business. The author of this paper has presented Model of Information Activity on the Internet. On the basis of the model a questionnaire has been created to research information activity in online business and includes questions concerning: primary and secondary sources of information available on the Internet, Internet tools, techniques of signaling and screening information on the website (e.g. techniques presentation and searching), internal information systems. A defined area of information activity allowed for the identification and qualify of the variables influenced on signaling and screening information. As a result, created synthetic indicators of information activity of 185 companies in online business.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 22 (2011), s. 5–18