Contemporary problems of historical parks in Lublin Province

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Trzaskowska, Ewa
Adamiec, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Zakład Architektury Krajobrazu, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
Historic parks form a space with huge cultural, natural and functional potential, affecting to the functioning of agglomerations and little towns. In this study we made a penetrating analysis of historical data, and natural, functional, spatial and compositional aspects of parks in Lublin province, indicating to the scope of respect for the place of tradition. Our findings and results may be helpful in the forming of historical parks.
Zabytkowe parki stanowią przestrzeń o ogromnym potencjale kulturowym, przyrodniczym i użytkowym, wpływając na funkcjonowanie dużych aglomeracji, jak i miasteczek. W artykule, analizie poddano dane historyczne oraz aspekty przyrodnicze, funkcjonalno-przestrzenne i kompozycyjne parków Lubelszczyzny, wskazując na zakres obecnego poszanowania dla tradycji miejsca. Ustalenia i wyniki uzyskane podczas badań mogą stanowić pomoc w kierunkach kształtowania przestrzeni parków historycznych.
Opis
Słowa kluczowe
parks , green areas , revaluation , Lublin province , parki , tereny zieleni , rewaloryzacja , Lubelszczyzna
Cytowanie
TOPIARIUS. Studia krajobrazowe nr 7/2018, s. 67–79